• Şirket Birleşme ve Devralma İşlemleri

• Şirket Bölünmeleri

• Şirket Nev’i Değiştirilmesi (Tür Değiştirme)

• Şirket Kuruluşları ve Ana Sözleşme Değişiklikleri

• Sermaye Artış ve Azalışı

• Şirket Hisse Devirleri

• Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma

• Şirket Tasfiyesi