Anayasal hak olan şikayet hakkının, taciz boyutlarına varacak şekilde kullanılmış olması manevi tazminatı gerektirir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2015/7330Karar: 2016/8358Tarih: 27.06.2016 HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT ŞİKAYET HAKKI ÖZET: Anayasal hak olan şikayet hakkının taciz boyutlarına varacak şekilde kullanılmış olması manevi tazminat sebebidir. Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 14/03/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın […]

Devamını oku