Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine istinaden müteahhite yapılan tapu devirleri avans niteliğindedir. Bu devrin gerçek devir gibi hüküm ifade etmesi yüklenicinin arsa sahiplerine karşı edimlerini tam olarak yerine getirilmesi ile mümkündür.

T.C. Yargıtay 23. Hukuk DairesiEsas: 2016/5983Karar: 2019/1298K.T.: 10.4.2019 DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili ile davalı … vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı vekili, müvekkili … ile davalılardan … arasında arsa payı karşılığı inşaat […]

Devamını oku