Mirası hükmen reddetmiş (TMK. 605/2) sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bu husus def’i yolu ile de ileri sürülebilir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2016/1060Karar: 2016/8298Tarih: 23.06.2016 MİRASIN REDDİ ÖZET: Türk Medeni Kanunu’nun 605/2 maddesi gereğince; “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır” Mirası hükmen reddetmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bu husus def’i yolu ile de ileri sürülebilir. Davaya konu […]

Devamını oku