Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafları borçluya aittir. Alacağın haricen tahsil edilmesi yükümlülüğü alacaklıya geçirmez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/7059Karar: 2019/7587K.T.: 2.5.2019 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : 1-)İşin niteliği […]

Devamını oku