Önalım davasının kesinleştiği tarihten, dava tarihine kadar olan dönem için ecrimisile hükmedilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2018/9143Karar: 2021/749K.T.: 2.2.2021 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Denetime Elverişli Emsal Kira Bedellerinin Karşılaştırılmadığı -Mahkemece Taraf Delillerinin Toplanması Mahallinde Yeniden Keşif Yapılacağı/Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Fen Bilirkişisi ve İnşaat Mühendisinden Oluşan Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği ) • EMSAL KİRA BEDELİ ARAŞTIRMASI ( Mahkemece Taraf Delillerinin Toplanması […]

Devamını oku