Evin bahçesine taktırılan kameralar ile yan komşu bahçesini izlemek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2013/29575Karar: 2014/14707K.T.: 16.6.2014 DAVA : Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 5237 sayılı TCK’nın 135. maddesinde düzenlenen “Kişisel verilerin kaydedilmesi” suçunun oluşabilmesi için, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gerekmekte olup, suçun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” […]

Devamını oku

Dava, irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı tespitin iptali ile davacı adına tescil istemine ilişkindir.

T.C. Yargıtay 16. Hukuk DairesiEsas: 2017/1408Karar: 2021/375K.T.: 27.1.2021 • IRSEN İNTİKAL TAKSİM VE ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU TESCİL DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazın Davacının Babasının Vefatından Sonra Çocukları Tarafından Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Sürdürüldüğü Zilyetlik Süresinin Yirmi Yılı Aştığı Mirasçılar Arasında Taksim Yapılmadığı 3402 S.K. 14. Maddesine Göre Zilyetlik Koşullarının ve Mirasçıları Lehine Gerçekleştiği Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği Ancak Yapılan […]

Devamını oku