Davanın tarafı olmayan 3. kişileri etkileyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemez.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2012/4613Karar: 2012/9263Tarih: 31.05.2012 Taraflar arasındaki (menfi tespit-alacak) ihtiyati tedbir kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dava dışı üçüncü şahıs vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında […]

Devamını oku