Resmi Gazete’de Bugün (28.05.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik –– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği –– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GENELGE –– Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) […]

Devamını oku