Haczedilmezlik şikayetinde bulunma hakkı borçlunun şahsına sıkı sıkıya bağlıdır. bu nedenle haczedilmezlik şikayetinin incelenmesi sırasında, şikayetçi borçlunun ölümü halinde mirasçılarının yargılamayı sürdürmeleri mümkün değildir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/3733Karar: 2020/7289Tarih: 21.09.2020 HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ HALİNE MÜNASİP EV HACZEDİLEMEZ ÖZET: Somut olayda, borçlu …’ın haczedilmezlik şikayetinde bulunduktan sonra 21.12.2019 tarihinde öldüğü dosyada mübrez nüfus kayıt örneğinden anlaşılmaktadır. Bu mirasçının kendisi ve ailesinin ihtiyacı nedeniyle bu yargılamaya devam etmesi olanaklı değildir. O halde, mahkemece şikayetçi borçlu …’ın ölümü nedeniyle meskeniyet iddiasının dayanağı ve dolayısıyla […]

Devamını oku