İcralık borcu olan işçinin, hakkındaki icra dosyaları nedeniyle iş akdinin feshedilmesi haklı feshi oluşturur.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/6238Karar: 2019/3907K.T.: 18.2.2019 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi’nin ret kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. … Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi; 1-)Davacının istinaf başvurusunun Esastan Kabulüne, 2-)… İş Mahkemesi’nin … Esas 2017/119 karar sayılı […]

Devamını oku