İşe iade davası kesinleştiği esnada işe başvuru yaparken işçinin halen başka bir işyerinden sigortalı görünmesi, işçinin işe başlama niyetinde samimi olmadığı anlamına gelmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/5301Karar: 2021/9585Tarih: 26.05.2021 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi … Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R […]

Devamını oku