Resmi Gazete’de Bugün (31.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Yeni […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (30.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik –– Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (29.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulunun Görevleri, Toplantı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik –– Adnan Menderes Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Yerli Aksam Yönetmeliği –– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26) YARGI […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.05.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1285 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar: 2021/249, 250, 251, 252) ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255) –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.05.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4018) –– İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi (Karanfilköy Mevkii) Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1. Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4008) –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, […]

Devamını oku