Tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü kiracıya aittir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2021/1573Karar: 2021/5531K.T.: 26.5.2021 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Davacı Kiracının Anahtar Teslimi Sırasında Çaba Sarf Etmiş Olduğu – Netice İtibariyle Kiralanana Ait 13 Adet Anahtarın Sözleşmede Bildiren Adreste Davalının Annesine Teslim Edilmiş Olduğu/Davalının Anahtar Tesliminin Halen Usulüne Uygun Bir Şekilde Gerçekleşmediği İddiasının Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Edeceği Anlaşılmakla Kiralanana Ait […]

Devamını oku