Kira ilişkisinin varlığını ve kira miktarının ne kadar olduğunu ispatlama yükümlülüğü kiraya verene aittir. Bu hususlar ispat edilmiş ise; kira bedelinin ödendiğini veya kiralanan yerin tahliye edildiğini kiracı ispatlamakla yükümlüdür.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10164Karar: 2021/97Tarih: 18.01.2021 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R […]

Devamını oku