Bononun hamilinin borçlu lehdar ve ciranta hakkında takip yapabilmesi için borçluya ödememe protestosu göndermesi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/4915Karar: 2021/11137K.T.: 08.12.2021 ÖDEMEME PROTESTOSU PROTESTO EVRAKININ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI BORÇLUYA ÖDEMEME PROTESTOSU GÖNDERİLMESİ BONIO HAMİLİNİN HAKLARI ÖZET: Somut olayda, takibe konu bonoda şikayette bulunan … Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi‘nin ciranta, muris …’un ise lehtar olduğu görülmektedir. Bu durumda, yetkili hamil olan alacaklının, borçlu lehdar ve ciranta hakkında takip yapabilmesi için, bononun keşidecisine […]

Devamını oku

Kayıtsız şartsız borç ikrarı içeren bonodaki borcun mevcut olmadığı iddiası, kesin delillerle ispatlanmalıdır.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/4192Karar: 2021/6259K.T.: 16.11.2021 MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ : AV. … VEKİLİ : AV. … TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22.11.2019 tarih ve 2017-424/356 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik […]

Devamını oku

Bonoda “ödeme günü” kısmında “01/02/2018″tarihinin yazılı olduğu, senet metninde ise vadenin “BİR OCAK İKİBİNONSEKİZ” olarak gösterilmesi bonoda çift vade olduğunu göstermektedir. Çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/3717Karar: 2020/11290Tarih: 24.12.2020 BONODA ÇİFT VADE OLMASI TAKİBİN İPTALİ ÖZET: Takip dayanağı senedin düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK’nin 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz. Somut olayda borçlu keşidecinin ödeme beyanı lehtara karşı olup, […]

Devamını oku

Senetlerde düzenleme yeri yazılmadığından kambiyo senedi olarak kabulü mümkün değildir, mahkeme bu hususu resen gözetmek durumundadır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2013/12935Karar: 2013/21855Tarih: 11.06.2013 BONO DÜZENLEME YERİ KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖZET: Somut olayda, takibe dayanak olarak gösterilen 25/08/2010 vadeli 6.000,00 TL bedelli; 15/09/2010 vadeli 3.000,00 TL bedelli ve 25/09/2010 vadeli 3.000,00 TL bedelli üç adet senette düzenleme yerinin yazılmadığı ve yine düzenleyenin adının yanında da düzenleme yeri olarak kabul […]

Devamını oku