Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgusunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk sebebi geçerliliğini sürdürür. Boşanma davasının ileri bir tarihte açılmış olması sonucu etkilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2019/5723Karar: 2019/12399Tarih: 17.12.2019 TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İHTAR İSTEĞİ İHTARA RAĞMEN EVE DÖNMEMEKTE HAKLILIĞI İSPAT EDEMEME ÖZET: Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam […]

Devamını oku

Anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/548Karar: 2020/1743Tarih: 02.03.2020 KARŞILIKLI BOŞANMA FERAGAT ÖZET: Feragat edilen dava münhasıran TMK’nın 166/3. maddesine dayalı olarak açılmışsa, anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz. O halde, taraflardan biri feragatle sonuçlanan anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıalara dayanarak herhangi bir boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açabilir. Açılan davada […]

Devamını oku

Erkeğin, eşinin maaşını alması ekonomik şiddet kapsamında kusurlu davranış olarak kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/72Karar: 2021/1765K.T.: 01.03.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek […]

Devamını oku