Ödeme emrinde icra müdürlüğünce paranın yatırılacağı hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması halinde ödeme emrinin iptali gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/2078Karar: 2016/13872K.T.: 11.5.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları […]

Devamını oku

Alacaklının talebiyle icra müdürlüğünce borçluya ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmesi, borçluya yeni bir itiraz hakkı tanır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/2193Karar: 2021/6921K.T.: 24.6.2021 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR […]

Devamını oku