Sahibi olduğu taşınmaza kamulaştırma işlemi yapılmadan müdahale edilen malik, haksız müdahalenin önlenmesi için idareye karşı dava açabilir veya taşınmazın idareye devrine rıza göstererek, taşınmazın bedelini idareden talep edebilir. Taşınmazın maliki bu iki hakkından istediğini kullanabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/49Karar: 2022/228K.T.: 01.03.2022 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, davalı idare vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı […]

Devamını oku

Ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan taşınmazın idareye tesciline ilişkin işlemin iptali davasını mirasçıların takip etme hakkı bulunur.

T.C. Danıştay 10. DaireEsas: 2016/1199Karar: 2021/837K.T.: 03.03.2021 TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ – Taşınmazın Hak Sahiplerine Satışı İçin İlçe Belediyesi Adına Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstenildiği – Danıştay Kararının Davacı Tarafından Dilekçe İle Düzeltilmesinin Talep Edildiği – Uyap Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Davacının Vefat Ettiğinin Anlaşıldığı – İdari Yargılama […]

Devamını oku