İhtarnamede; kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az 30 gün, ürün kiralarında en az 60 gün, diğer kira ilişkilerinde en az 10 gündür.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/17027Karar: 2017/6109K.T.: 05.12.2017 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku