Takibe dayanak ilamda apartman yöneticiliği taraf gösterilmiş olup, ilamda “kat maliklerini temsilen” açıklaması olmasa dahi kat maliklerini temsilen davalı hakkında karar verildiği için bu ilama dayalı olarak kat malikleri aleyhinde ilamli icra takibi yapılabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1677Karar: 2019/1422K.T.: 19.12.2019 ÖZET: İstem, icra takibinin iptaline ilişkindir. Uyuşmazlık; Antalya 1. İş Mahkemesinin davalısı “Tüsüz apartmanı Yöneticiliği” olan ilamının kat malikleri aleyhine takibe konulabilmesi için öncelikle Apartman Yönetimi aleyhine takip başlatılmasının gerekip gerekmediği, doğrudan kat malikleri aleyhine takip yapılıp yapılamayacağı, burada varılacak sonuca göre şikâyetin reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Yasal düzenlemeler […]

Devamını oku