Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaatın geç teslim edilmesi durumunda tazminat ödeneceğine ilişkin bir madde bulunmasa bile; arsa sahipleri inşaatın geciktiği süre boyunca mahrum kaldıkları kira gelirleri oranında, müteahhit firmanın tazminat ödemesini mahkemeden talep edebilir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/2372Karar: 2020/538K.T.: 17.02.2020 ÖZET: Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptâl tescil, alacak ve menfi tespit talebine ilişkindir. Taraflar arasında adi şekilde düzenlenen 28.11.2007 tarihli ek sözleşmede davacıya 3 dairenin verilip 15.06.2006 tarihinden itibaren arsa sahibine kira ödeneceğinin kabuul edildiği, 30.02.2008 tarihli adi sözleşmede de 15.06.2007 tarihinden itibaren 2000 Euro, temel atıldıktan […]

Devamını oku

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/ 2372Karar: 2020 / 538K.T.: 17.02.2020 ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA – DAVACI ARSA SAHİBİNİN RESMİ SÖZLEŞMEDE GECİKME TAZMİNATI BELİRLENMEMİŞ OLSA DAHİ EN AZ AYLIK RAYİÇ KİRA SEVİYESİNDE GECİKME TAZMİNATINI İSTEMESİ MÜMKÜN OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme […]

Devamını oku