Asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan, iflas erteleme kararı, ipotek veren üçüncü kişi yönünden de sonuç doğurur. İcra takibi sadece ipotek veren aleyhine devam ederek ipotek konusu taşınmazı satışı gerçekleştirilemez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/ 760Karar: 2019 / 838K.T.: 02.07.2019 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “ihalenin feshi” talebinden dolayı yapılan inceleme sonunda Erzurum 1. İcra (Hukuk) Mahkemesince ihalenin feshine ilişkin şikâyetin reddine, şikâyetçinin ihale bedelinin %10’u oranında para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen 02.10.2014 tarihli ve 2014/182 E., 2014/286 K. sayılı kararın temyizi borçlu vekili tarafından […]

Devamını oku