İtirazın iptali davası, bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılması gereken bir dava olup, açık kanuni düzenlemeye göre dava açma süresi itirazın tebliği ile başlayacaktır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1651Karar: 2019/707Tarih: 18.06.2019 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ İTİRAZIN TEBLİĞİ İLE BAŞLAR ÖZET: Uyuşmazlık; İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davalarında hak düşürücü sürenin, borçlunun itirazının alacaklıya tebliği ile başlayıp başlamayacağı, burada varılacak sonuca göre borçlunun itiraz dilekçesi kendisine tebliğ edilmeyen […]

Devamını oku