Kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/12198Karar: 2022/14570K.T.: 09.11.2022 “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ : … 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK-TESPİTİLK DERECEMAHKEMESİ : … 2. … Mahkemesi Taraflar arasındaki tespit ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve 2017/1048 Esas, 2018/555 Karar sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş; bu karar, davacı vekilinin […]

Devamını oku

Kıdem tazminatını taksitler halinde almayı kabul eden işçi, işlemiş faiz alacağından vazgeçmiş sayılacağından, işlemiş faiz alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2017/1122Karar: 2020/7414K.T.: 23.06.2020 ÖZET: Kıdem tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda; dosya kapsamında yer alan kıdem tazminatı hesap bordrosu davacı tarafından “12 eşit taksitte almayı kabul ediyorum” beyanı yazılarak imzalanmıştır. Davacı iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürerek bunu kanıtlamış değildir. Kıdem tazminatını taksitler halinde almayı kabul eden davacı […]

Devamını oku

İşçi ücretinin fesihten sonra ödenmiş olması işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/11841Karar: 2020/18888K.T.: 16.12.2020 ÖZET Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. İş akdi davacı işçi tarafından ücretlerinin düzensiz ve gecikmeli ödenmesi sebebiyle feshedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden 2013 mayıs ayı ücretinin 16.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen fesihten bir gün sonra 17.07.2013 tarihinde , haziran 2013 ücretinin ise yine fesihten sonra 02.08.2013 tarihinde ödendiği […]

Devamını oku

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilemez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/30832Karar: 2020/14692K.T.: 04.11.2020 ÖZET: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu […]

Devamını oku

İşçilik alacaklarının özelliği dikkate alınarak alacakların belirli olduğunu söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi aksinin kabulü de doğru değildir. Bu nedenle işçilik alacaklarının belirli olup olmadığı somut olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas:  2012/838Karar: 2012/715K.T.: 17.10.2012 BELİRSİZ ALACAK DAVASI EK DAVA HUKUKİ YARAR KARŞI DAVA KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞI KISMİ DAVA TESPİT DAVASI ÖZET: Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve bu alacağın şimdilik bir kesiminin dava edilmesi gerekir. Kısmi dava açılabilmesi, talep konusunun niteliği […]

Devamını oku

İşçinin çalışma arkadaşı ile birlikte raporlu olduğu gün tura çıktıklarının sosyal medyadan görülmesi ve bu seyahatinin turizm amaçlı olduğu işçi tarafından kabul edilmesi haklı nedenle fesihtir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/5003Karar: 2021/159Tarih: 11.01.2021 YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: RAPOR ALIP TATİLE ÇIKANLARA KÖTÜ HABER KIDEM TAZMİNATI İŞ AKDİNİN İŞVERENLİKÇE HAKLI NEDENLE FESHİ İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMA DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLAR ÖZET: 20.03.2021 tarihine www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar: Rapor alıp tatile çıkanlara kötü haber” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Aynı işyerinde çalışan iki […]

Devamını oku

Sözleşmesi devam ederken işçiden alınmış olan makbuz ve ibranamede ödenmediği belirtilen kıdem tazminatının; banka kaydı veya benzeri ödeme belgesi işe ispatı gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/9899Karar: 2019/21877K.T.: 09.12.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının, davalı şirketin preshane bölümünde 29/08/2013 tarihinden, iş akdinin feshedildiği 07/04/2015 tarihine […]

Devamını oku