Kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/12198Karar: 2022/14570K.T.: 09.11.2022 “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ : … 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK-TESPİTİLK DERECEMAHKEMESİ : … 2. … Mahkemesi Taraflar arasındaki tespit ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve 2017/1048 Esas, 2018/555 Karar sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş; bu karar, davacı vekilinin […]

Devamını oku

Kıdem tazminatının hak kazanıldığı anda ve peşin olarak ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi ancak işçinin onayı ile olanaklıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2010/29003Karar: 2012/41844Tarih: 10.12.2012 Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye alacağı ile izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle […]

Devamını oku

Alacağın bir kısmının ödenmiş olmasına karşın tamamı ödenmemiş gibi yapılan icra takibinde alacaklının kötü niyetli olduğu kabul edilerek alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/2681Karar: 2020/370Tarih: 10.02.2020 ALACAĞIN BİR BÖLÜMÜNÜN ÖDENMİŞ OLMASI KÖTÜNİYET TAZMİNATI ÖZET: Dava, temlik sözleşmesinden kaynaklanan icra takibi nedeniyle menfi tespit davasıdır. Davalı tarafından yapılan icra takibinden önce temlikname uyarınca davacı tarafından davalıya 59.005,12 TL ödeme yapıldığı, buna rağmen bu miktar icra takibinde düşülmeksizin takibe geçilmesinde davalı kötüniyetli olup, mahkemece 59.005,12 TL üzerinden davacı […]

Devamını oku