Borçlu tarafından senet üzerine tek imza atılması yeterli olup birden fazla imza atılması durumunda diğer imzanın kefil sıfatıyla atıldığı kabul edilir. Bu durumda şirket kaşesi üzerine atılan ilk imza ile birlikte şirket borçlu haline gelirken, şirket kaşesinin dışına atılan ikinci imza ile imzayı atan şahıs kefil haline gelir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2022/6828Karar: 2022/7619K.T.: 22.06.2022 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı İlk Derece Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku

Senet üzerinde asıl borç ilişkisine atıf yapan ve ödemeyi şarta bağlayan kayıtlar olması durumunda mücerretlik vasfı ortadan kalkacağından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/269Karar: 2020/591Tarih: 15.09.2020 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “takibin iptali” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, İstanbul 16. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen takibin iptaline ilişkin karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir. […]

Devamını oku

Senetlerde düzenleme yeri yazılmadığından kambiyo senedi olarak kabulü mümkün değildir, mahkeme bu hususu resen gözetmek durumundadır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2013/12935Karar: 2013/21855Tarih: 11.06.2013 BONO DÜZENLEME YERİ KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖZET: Somut olayda, takibe dayanak olarak gösterilen 25/08/2010 vadeli 6.000,00 TL bedelli; 15/09/2010 vadeli 3.000,00 TL bedelli ve 25/09/2010 vadeli 3.000,00 TL bedelli üç adet senette düzenleme yerinin yazılmadığı ve yine düzenleyenin adının yanında da düzenleme yeri olarak kabul […]

Devamını oku