Sosyal medya üzerinden küfürlü mesajlar gönderen kişi ile o kişiye Wi-Fi şifresini veren hat sahibi de manevî tazminattan sorumludur.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2016/16612Karar: 2019/1233K.T.: 06.03.2019 ÖZET: 04.01.2020 tarihinde www.t24.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar: Sosyal medyadan hakarette internet hattının sahibi de sorumlu tutuldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararı. Daire, internet şifrelerinin herkesle paylaşılmaması gerektiği belirtti. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 17/01/2012 gününde verilen dilekçe ile […]

Devamını oku

Murisin e-posta hesabı ve buna bağlı olarak kullanılan sosyal medya hesapları, dijital cüzdan hesapları vb. maddi değer ifade eden ve TMK’nun 599.maddesi kapsamında terekesine dahil olup mirasçılarına intikali gereken dijital mal varlığının da tespitinin gerekeceği kanaatine varılmıştır.

Günümüzde dijital mal varlığının yadsınamaz ve göz ardı edilemez bir gerçeklik olduğu, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili olarak yasal bir düzenleme bulunmadığı, bu konuda yasal bir boşluk bulunduğu, bu nedenle, TMK’nun 1. “Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir […]

Devamını oku