Gerçek bedeli alınmak suretiyle yapılan satışlarda temlikin mirasçıdan mal kaçırma amacıyla yapıldığından söz edilemez. Bu gibi durumlarda yapılan satış işlemi muvazaalı olmadığından muris muvazaası iddiası ile açılan davaların reddi gerekeceği kuşkusuzdur.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1218Karar: 2021/688K.T.: 03.06.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili […]

Devamını oku

Evi terk ederek ailesi ile tüm sosyal ilişkilerini sonlandıran, anne ve babasının hastalığında dahi ziyarete gelmeyen evlat, vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/5571Karar: 2021/471K.T.: 26.01.2021 VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA EVİ TERKEDİP AİLESİ VE TÜM SOSYAL İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRAN EVLAT ANNE VE BABA HASTALANDIĞINDA ZİYARETE GELMEYEN EVLAT VASİYETNAME İLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMA İSPAT YÜKÜ AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ÖZET:18.09.2021 tarihinde www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren miras kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı. Milyonlarca kişiyi […]

Devamını oku