Tapu malikinin davacının iddia ettiği kişi olduğunun ispatlanması halinde kaydın düzeltilmesine değil iddia yönünden bir tespit kararı verilmelidir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/2963Karar: 2019/5047Tarih: 07.10.2019 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, mirasbırakan …’ın paydaşı olduğu 560, 691 ve 692 parsel sayılı taşınmazlarda soyadının “Seviş” olarak yanlış yazıldığını ileri sürerek soyadının nüfus kaydına uygun şekilde “Aşkın” olarak düzeltilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece idari başvuru […]

Devamını oku