Taraf sıfatı dava konusu hakkın doğumuna engel olduğu için def’i değil itiraz niteliğinde olup taraflarca süreye ve davanın aşamasına bakılmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/483Karar: 2021/1698Tarih: 23.11.2021 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davalı … ile davalılar …, … ve … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği […]

Devamını oku