Davalının, cevap dilekçesi vermemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağından, dava dilekçesinde bildirilen vakıaların doğru olmadığının ispat için karşı delil gösterebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/144Karar: 2021/834Tarih: 24.06.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “rücuen tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mengen Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili tarafından […]

Devamını oku