Mirasın reddi istemi, mirasın açıldığı yerin sulh hukuk mahkemesinde mirasçı tarafından sözlü veya yazılı beyanla yapılabilir. Buradaki yetki kesin olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir.

T.C. Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2016/14596Karar: 2017/353Tarih: 23.01.2017 Taraflar arasındaki davada … Sulh Hukuk Mahkemesi ve … 1. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü: K A R A R Talep, mirasın reddine ilişkindir. … Sulh Hukuk Mahkemesince miras bırakanın son yerleşim […]

Devamını oku