Murisin ölümünden sonra 3 aylık mirası red süresi dolmadan mirasçılar aleyhine icra takibine geçilmesi halinde, mirasçının bu takibi süresiz şikayet yolu ile iptal ettirme hakkı bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/22559Karar: 2017/13747Tarih: 07.11.2017 TEREKENİN BORCA BATIK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN REDDİ İSTEMİ ÜÇ AYLIK MİRASI RED SÜRESİ DOLMADAN MİRASÇILAR ALEYHİNE İCRA TAKİBİNE GEÇİLMESİ SÜRESİZ ŞİKAYET YOLU ÖZET: Somut olayda muris …’un 10.03.2013 tarihinde öldüğü, davadışı borçlu ile muris … mirasçıları hakkında İİK. 53. maddede düzenlenen 3 aylık mirası ret süresi dolmadan 13.03.2013 tarihinde takibe […]

Devamını oku