Önalım davalarında fiili taksime değer verilmesi için taksimin yazılı olarak yapılması ya da taşınmazın çok sayıda paydaşının bulunması halinde tüm paydaşları tarafından fiilen kullanılan bölümlerin olması gerekmez. Davacının kullandığı ve davalıya pay satan kişilerin kullandığı ayrı ayrı bölümler var ise satıcı zamanında kullanıma karşı çıkmayan, o yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda pay satışı nedeni ile önalım hakkını kullanması TMK’nın 2.Maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz.

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas: 2018/816Karar: 2018/4247K.T.: 29.5.2018 DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 24.04.2009 gününde verilen dilekçeyle önalım hakkına dayalı … iptali ve tescil talebi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 12.11.2012 tarih, 2012/15703 Esas, 2012/14579 Karar sayılı bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09.12.2014 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle süresinde olduğu […]

Devamını oku