Resmi Gazete’de Bugün (04.03.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 94) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların […]

Devamını oku