Resmi Gazete’de Bugün (06.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2019/40537 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2020/29355 […]

Devamını oku