Resmi Gazete’de Bugün (08.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik TEBLİĞ –– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/40) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37079 Başvuru Numaralı Kararı –– […]

Devamını oku