Resmi Gazete’de Bugün (14.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ordu Hizmet Hayvanları Sertifikasyon Yönetmeliği –– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik –– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği TEBLİĞLER […]

Devamını oku