Resmi Gazete’de Bugün (17.02.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/21459 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2020/14339 Başvuru […]

Devamını oku