Resmi Gazete’de Bugün (17.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ayniyat ve Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku