Resmi Gazete’de Bugün (17.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği TEBLİĞ –– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2018/11772 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – […]

Devamını oku