Resmi Gazete’de Bugün (22.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Kaynak : resmigazete.gov.tr

Devamını oku