Resmi Gazete’de Bugün (02.05.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Maltepe […]

Devamını oku

Boşanmada Manevi Tazminatın Amacı Nedir

T.C. Yargıtay 2. HDEsas: 2021/809Karar: 2021/1996K.T.: 08/03/2021 Özet: Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır. MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar […]

Devamını oku

Mevsimlik İşçi, Yıllık Ücretli İzin İsteyebilir mi

T.C. Yargıtay 9. HDEsas: 2017/20521Karar: 2021/5691K.T.: 08/03/2021 Özet: Mevsimlik işçi, yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, […]

Devamını oku

Zorunlu Geçit Hakkı

Zorunlu Geçit Hakkı; genel yola çıkmak için yeterli ya da hiç geçidi bulunmayan taşınmaz malikine, kendisine komşu olan ve genel yola bağlantısı bulunan taşınmazdan, tam bir bedel karşılığında, geçit hakkı kurulmasını talep etme ve taşınmazı üzerinde geçit hakkı tesis edilen maliklere de bu geçit hakkına katlanma yükümlülüğünü ifade eden bir irtifak hakkıdır. Zorunlu Geçit Hakkı, […]

Devamını oku