Senet üzerinde asıl borç ilişkisine atıf yapan ve ödemeyi şarta bağlayan kayıtlar olması durumunda mücerretlik vasfı ortadan kalkacağından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/269Karar: 2020/591Tarih: 15.09.2020 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “takibin iptali” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, İstanbul 16. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen takibin iptaline ilişkin karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir. […]

Devamını oku