Süresi geçtiği halde tapuda terkin edilmeyen satış vaadi şerhi aynı hak kuvvetini yitirerek tekrar şahsi hak sağlar duruma dönüşür.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2014/9647Karar: 2014/14089K.T.: 9.12.2014 DAVA : Davacı, davalı F..Ç.. Ç..i ile aralarında düzenlenen 03.07.2000 tarihli satış vaadi sözleşmesi uyarınca .. ve ..parsel sayılı taşınmazların satışının vaat edildiğini, satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edildiğini, davalı Fatma’nın taşınmazları davalı İ.. H..’ya tapudan devrettiğini, davalı İ..H..nın kötüniyetli olduğunu ileri sürerek, taşınmazların adına tescilini istemiştir. Davalı Fatma, zamanaşımı süresinin […]

Devamını oku