Soybağının tespiti için yapılacak incelemede işin önemine binaen kan veya doku alınmasına katlanma zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1927Karar: 2018/1471K.T.: 18.10.2018 MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “babalığın hükmen tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.04.2013 tarihli ve 2010/666 E., 2013/421 K. sayılı karar davalı … vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 07.04.2014 tarihli ve 2013/19771 E., 2014/6271 K. sayılı kararı […]

Devamını oku