Tasarrufun İptali davasında, mallar üzerindeki haciz ya da rehinlerle davacının alacağını karşılamaya yetip yetmediği belirlendikten sonra davalı borçlunun aciz halinin değerlendirilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2019/2146Karar: 2021/1310Tarih: 15.02.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili; davacının 15/06/2011 tanzim ve 10/09/2011 vade tarihli bono senediyle […]

Devamını oku