Resmi Gazete’de Bugün (10.02.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik –– Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik –– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine […]

Devamını oku