Resmi Gazete’de Bugün (09.02.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Savunma Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği –– Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği –– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/39062 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 […]

Devamını oku